Lou Waterman

Algemene Waterschapspartij

L.F. (Lou) Waterman

lou.waterman@scheldestromen.nl

 

 

 

Nevenfuncties:

  • Voorzitter PCOB Souburg/ Ritthem, Oost-Souburg
  • Lid Ledenraad PCOB Zwolle
  • Penningmeester Partij Souburg Ritthem
  • Penningmeester Regiobestuur Zeeland, CNV Connectief
  • Lid Landelijk Groepsbestuur CNV Connectief, Apeldoorn
  • Lid Walchers Platform voor de Minima, Vlissingen
  • Voorzitter St. dag van de Ouderen, Vlissingen