Live blog hoogwater

Veel duinafslag door storm Ciara

Vanmorgen hebben medewerkers van het waterschap een inspectieronde uitgevoerd langs de Zeeuwse kust. Dit naar aanleiding van de storm Ciara en het hoge water in combinatie met springvloed. Uit de inspectie blijkt dat er voornamelijk langs de Walcherse kust sprake is van behoorlijk wat duin afslag. De veiligheid van de kust is niet in het geding, want de duinen zijn hierop berekend.

Behalve duinafslag zijn er ook een aantal strandovergangen beschadigd. Het zand dat onder de platen ligt is door het hoge water weggespoeld. Beide overgangen zijn inmiddels afgesloten en zullen op een later tijdstip worden hersteld. Het gaat om de strandovergangen Joossesweg en Kustlicht, tussen Vlissingen en Westkapelle. Daarnaast is er in Westkapelle, Vlissingen en Zoutelande veel sprake van overlast van op duinpaden gewaaid zand.

Op Tholen en Schouwen-Duiveland zijn her en der enkele hillblocks in steenbekleding van dijken afgebroken. Ook zijn bij restaurant De Heerenkeet (Kerkwerve) basaltblokken uit de strekdam gespoeld. In Noord- en Zuid-Beveland is er geringe schade ontstaan aan de vooroevers van de waterkering. Ook zijn er ter hoogte van Nolle-Westduin (Vlissingen) twee afritten beschadigd. In Zeeuws-Vlaanderen was er geen sprake. Hier zijn vorig jaar zandsuppleties uitgevoerd en er was sprake van aflandige wind.

De combinatie van harde wind en springtij zorgt voor verhoogde waterstanden, ook als nasleep van de storm van afgelopen weekend. Fase 1, staat van paraatheid wil zeggen dat de waterstanden continu gemonitord worden en dijkwachtcommandanten stand-by staan. De dijkbewaking geldt voor heel Zeeland. Bij laag water voert het waterschap inspecties uit op mogelijke schade. Vanavond om 18.00 uur schaalt het waterschap af naar Fase 0 (normale bedrijfsvoering).

Lees hier eerdere berichtgeving:

Persbericht maandag 10 februari 

Persbericht vrijdag 7 februari (pdf 93 kb)