Let op negatieve gevolgen van warmte en water

20 mei 2020

Waterschap Scheldestromen waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. “Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap. Bij warm, droog weer kan de waterkwaliteit achteruit gaan. In contact gekomen met oppervlaktewater? Pas uit voorzorg normale hygiëne toe, zoals het wassen van de handen.

Warmte en water

Warm en droog weer vormen ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Wanneer er te veel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Het waterschap wil benadrukken dat dit natuurlijke verschijnselen zijn. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag valt, verbetert de waterkwaliteit weer.

Wat (niet) te doen?

Voor verkoeling wordt mensen aangeraden om te zwemmen in de door de Provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in de Noordzee, Ooster- en de Westerschelde, Veerse Meer of de binnenwateren Braakman en De Vogel in Zeeuws-Vlaanderen. Meer informatie over aangewezen zwemwater is te vinden op www.zwemwater.nl. Dit advies geldt ook voor huisdieren vermeldt het waterschap: “Kijk kritisch naar het water waarin u uw hond wilt laten zwemmen. Zoek bij twijfel een andere plek.”

Ziet u sloten of vijvers met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? Het waterschap raadt aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden. Waterkwaliteitsproblemen kunt u melden bij uw gemeente of waterschap Scheldestromen,  088-2461000.