Leerlingen Colijnsplaat planten bomen voor waterschap

07 mrt 2019

27 leerlingen van groep 7 en 8 van Openbare Basisschool Het Stelleplankier uit Colijnsplaat helpen op 13 maart a.s. het waterschap met het planten van 40 bomen langs het fietspad Mol-Tol. De leerlingen doen dit in verband met de boomfeestdag. De bomen worden geplant in aanwezigheid van de portefeuillehouder Wegen van het waterschap, Rian de Feijter. Ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Provincie) en wethouder Pim Schenkelaars van de gemeente Noord-Beveland zijn aanwezig.

 

Voorafgaand aan het planten ontvangen de leerlingen een gastles van het waterschap over groen en het werk van het waterschap. Rond 10.00 uur worden vervolgens de bomen geplant. Het gaat om 15 populieren, 15 wilgen en tien elzen. Deze soorten zijn knotbomen die het fietspad een typisch Zeeuws aanzicht geven. Bovendien zijn deze soorten duurzaam. Ze hebben een levensduur van minimaal vier decennia. De bomen worden geplant als compensatie voor eerder gerooide bomen aan de Emelissedijk. Dat was destijds nodig voor de aanleg van het fietspad tussen Colijnsplaat en Kortgene. Bij het fietspad Mol-Tol zijn nu enkel aan de zuidkant bomen aanwezig. Het waterschap wil nu een fraaie bomenrij aan de noordkant realiseren.

 

Elk jaar vindt de landelijke boomfeestdag plaats. Het waterschap werkt hier graag aan mee. Groenbeheer is een belangrijke taak en het waterschap beheert circa 125.000 bomen, verspreid over Zeeland. Bovendien is groenbeheer een onderwerp, waar veel mensen in de maatschappij een mening over hebben.