Kort geknipt of natuurlijk lang

Net als in voortuintjes, is het in het buitengebied niet anders. De een houdt van een kort geknipt en strak gazon, de ander juist van een weelderige tuin. Ieder met zijn eigen redenen. Bij de maaiwerkzaamheden van het waterschap kijken we niet naar smaak. We kijken naar wat nodig is voor de veiligheid op wegen en de doorstroming van water in de sloten. Dat is voor ons aanleiding om wegbermen en sloten te maaien.

Maaien van sloten

Waarom?

Bij neerslag voeren sloten en andere wateren, overtollig water af. Dit is vooral voor agrariërs belangrijk omdat de groei van gewassen op het land mede afhankelijk is van deze watertoe- en afvoer. Door het verwijderen van water- en oeverplanten blijft een goede doorstroming van water mogelijk.

Sloten maken onderdeel uit van het watersysteem. Vanuit de Waterwet is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het watersysteem. Een van die onderhoudstaken is het maaien van sloten.

Wanneer?

Ieder jaar van augustus tot december. Bij het maaien houden we zo veel mogelijk rekening met flora en fauna. Daarom maaien we niet of nauwelijks tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli).   

Waar?

(Bijna) alle sloten buiten de bebouwde kom. 

Wat merk ik ervan?

Na het maaien ziet u niet alleen een kort geknipte slootkant. Het maaisel dat uit de sloot komt leggen we op uw perceel. U bent verplicht dit maaisel op te ruimen en te voorkomen dat het maaisel weer in de sloot terechtkomt. Dit staat omschreven in de Waterwet.

Wie?

Het maaien van waterlopen wordt door aannemers gedaan, maar ook medewerkers van het waterschap voeren maaiwerkzaamheden uit.

Hoe maaien?

Binnen Zeeland maaien we op verschillende manieren: klepelmaaien en maaikorven.

  • Zeeuws-Vlaanderen

    Maaikorven en hakselen. De maaikorf bestaat uit een korf met hydraulisch aangedreven messenbalken die over elkaar schuiven. Door de knippende beweging van de messenbalken, worden water- en oeverplanten in één werkgang afgeknipt en meegenomen. Het maaisel wordt op het aangrenzende perceel gelegd, waarna het binnen vijf werkdagen met een hakselaar wordt verkleind.

  • Tholen, Sint Philipsland, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland

    Klepelmaaien. De plantengroei wordt door de klepels grof afgeslagen en verkleind. Aan de kant waar het maaisel de klepelmaaier verlaat wordt het met een hydraulisch aangedreven transportbandje op het aangrenzende perceel gelegd.   Indien nodig wordt het maaisel nagekorfd.

Meer informatie

Vragen

Heeft u vragen over maaiwerkzaamheden bij u in de buurt? Neem dan contact op met de medewerker in uw gebied via  telefoonnummer 088-2461000.