Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

We kunnen er niet omheen. Ons klimaat verandert. Wel kunnen we ons gebied daarop aanpassen, er tegen wapenen. Zodat hitte, extreme droogte, fikse buien en een stijgende zeespiegel niet direct bedreigend zijn. Veel daarvan is verweven in onze primaire taken, waar dit onderdeel is van wettelijke normen, bestuurlijke afspraken en onze eigen doelstellingen. Bijvoorbeeld voor waterveiligheid, wateroverlast en zoetwater. Daar ligt onze prioriteit. 

Daarnaast leveren we graag onze inbreng voor de gezamenlijke adaptatiestrategie die de provincie Zeeland in 2020 met inwoners en partners wil opstellen. We zijn een betrouwbare partner voor de thema’s waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben met andere overheden, bedrijven en/of inwoners. Voor de thema’s waarvoor we zelf geen verantwoordelijkheid hebben, zijn we adviseur. 

Veilige waterkeringen

Veiligheid is prioriteit nummer 1

Robuuste watersystemen

Onze watersystemen scheppen goede randvoorwaarden voor de verschillende functies

Wat kunt u doen

Bekijk rond uw eigen woning eens wat u kunt doen