Kees Polderman

Kees PoldermanWater Natuurlijk

dr. C.P. (Kees) Polderman

kees.polderman@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • HZ University of Applied Sciences (bezoldigd)
  • VGS Ridderkerk (onbezoldigd)
  • VBC Volkerak-Zoommeer (onbezoldigd)
  • Gereformeerde Gemeente Vlissingen (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Advies Evangelische Hogeschool Amersfoort (onbezoldigd)