Kees Polderman

Water Natuurlijk

dr. C.P. Polderman

kees.polderman@scheldestromen.nl

 

 

 

Nevenfuncties:

  • Docent economie Hogeschool Zeeland, Vlissingen
  • Voorzitter Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs Zeeland
  • Voorzitter Visstandbeheercommissie Volkerak/ Zoommeer
  • Ouderling Geref. Gemeente Vlissingen
  • Lid Raad van Advies Evangelische Hogeschool Amersfoort