Kees Hanse

Kees HansePartij voor Zeeland

C.J.H. (Kees) Hanse

kees.hanse@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Penningmeester Partij voor Zeeland
  • Lid ledenraad Cosun
  • Ploegwedstrijden Noordgouwe
  • Steunlid Leefbaar Schouwen-Duiveland
  • Maatschap Hanse, Zierikzee
  • Windpark Zierikzee B.V., Zierikzee