Kees Hanse

Kees HanseNuchter Verstand Hanse

C.H.J. (Kees) Hanse

kees.hanse@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Lid ledenraad Cosun (bezoldigd)
  • Bestuurslid IJsvereniging Ouwerkerk (onbezoldigd)
  • Steunlid Leefbaar Schouwen-Duiveland (onbezoldigd)
  • Maatschap Hanse, Zierikzee (bezoldigd)
  • Windpark Zierikzee B.V., Zierikzee (bezoldigd)