Keermiddel haven Tholen opgeleverd

09 jun 2017

Het keermiddel dat waterschap Scheldestromen in de haven van Tholen heeft aangelegd is gereed. Vandaag is het officieel opengesteld door Bert de Smet, portefeuillehouder Waterkeringen van waterschap Scheldestromen. Dit gebeurde in het bijzijn van het programma Ruimte voor de Rivier en de burgemeester en wethouder Ruimtelijke Ordening van Tholen.

Waterberging

Het keermiddel in de haven is het sluitstuk van de inrichting van het Volkerak-Zoommeer tot de grootste waterberging van Nederland. De waterberging wordt ingezet als de Hartelkering en de Maeslantkering bij Rotterdam beide gesloten moeten worden wegens zware wind en ook de Haringvlietsluizen dicht moeten door hoog water als gevolg van overvloedige regenval. Deze situatie doet zich statistisch gezien niet vaak voor, maar is wel mogelijk.

 

Als de waterberging wordt ingezet kan het water in de haven van Tholen met 2,30 meter stijgen. Om waterschade te voorkomen aan aanlegvoorzieningen, kademuren en woningen werd het keermiddel in de haven aangelegd. Behalve de bouw van het keermiddel, versterkte het waterschap ook de dijk bij buurtschap Botshoofd.

Bouwproces

De voorbereidingen voor de bouw begonnen in 2014. De daadwerkelijk bouw startte in augustus 2015. Sinds eind 2015 kan het keermiddel ingezet worden. In 2016 werden de schotten geplaatst waarmee het keermiddel afgesloten wordt. Eind 2016 vond een proefsluiting plaats, deze verliep zonder problemen. Tijdens de bouw is er veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. Het past goed in de omgeving doordat er gebruik is gemaakt van schoon metselwerk en er is een pallissadewand gemaakt. In de bestrating zijn authentieke straatstenen toegepast. Het keermiddel is ook voorzien van een rolbrug. Wandelaars kunnen op korte termijn een rondje om de haven lopen.

Programma Ruimte voor de Rivier

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken maar weinig ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies de rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.