Keermiddel in de haven Tholen bijna gereed

24 jan 2017

Het keermiddel dat het waterschap aanlegt in de haven van Tholen is bijna gereed. Het eerste kwartaal van dit jaar gebruikt het waterschap om de afrondende werkzaamheden uit te voeren. Met de aannemer is afgesproken medio februari gereed te zijn, met uitzondering van enige restpunten.

De drie schotten die gebruikt worden om het keermiddel af te kunnen sluiten staan inmiddels op hun definitieve plek: het oostelijke landhoofd aan de kanaalkant. Ze zijn gemaakt van een hoogwaardige staalsoort, zgn. Corten-staal. Ze zien er aan de buitenkant roestig uit, maar het is niet nodig om ze te schilderen of de oppervlakte op een andere manier te behandelen.

Het keermiddel is inmiddels operationeel. In december 2016 heeft er een proefsluiting plaatsgevonden en die verliep zonder problemen. De schotten worden geplaatst met een mobiele telescoopkraan.

Er is veel aandacht besteed aan , de  ruimtelijke kwaliteit. Het uiterlijk van het keermiddel past goed in de omgeving. Zo is het opgemetseld met schoon metselwerk en is er ook een pallissadewand gemaakt. In de bestrating worden authentieke straatstenen toegepast.