Kazematten Vlissingen blijven gesloten

01 jun 2022

De Kazematten in Vlissingen, onderdeel van het Zeeuws maritiem muZEEum, blijven het hele seizoen gesloten. De Kazematten zijn sinds april niet meer toegankelijk, omdat tijdens een inspectie is geconstateerd dat de muren in een slechtere conditie zijn dan voorheen. De afgelopen periode heeft het waterschap Scheldestromen gebruikt om te bekijken wat er precies aan onderzoek nodig is. Er is besloten zeer zorgvuldig en uitgebreid onderzoek te doen naar de bouwkundige staat. Tijdens de onderzoekswerkzaamheden blijven De Kazematten gesloten.

Het onderzoek
De onderzoekswerkzaamheden hebben heel wat voeten in de aarde. De bestaande ondergrond en (grond)waterstanden worden in kaart gebracht door het plaatsen van peilbuizen en het uitvoeren van grondboringen en sonderingen. Alles wordt in 3D-beeld gebracht om het goed te kunnen bestuderen. Het metselwerk wordt onderzocht, hier hoort ook laboratoriumonderzoek bij. En de huidige situatie wordt constructief en geotechnisch doorberekend. Voor de werkzaamheden wordt het poortje in het Keizersbolwerk enkele dagen afgesloten. 

Het muZEEum
De onderzoeksresultaten verwachten we dit najaar. Dit betekent dat het muZEEum het gehele seizoen de deuren van De Kazematten niet kan openen. We begrijpen goed dat dit een teleurstelling is voor het muZEEum, maar andersom is er ook begrip voor de situatie. 

Het vervolg
Nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn, hebben we een beter beeld van wat er nodig is om de Kazematten weer open te stellen. Daarna bekijken we of en welke maatregelen er genomen kunnen worden. 
 
Wat was er ook alweer aan de hand?
In maart is geconstateerd dat er scheuren in de muren van De Kazematten zijn bijgekomen en dat sommige muren opbollen. Omdat het muZEEum in april de deuren van De Kazematten weer zou openen, is er direct bouwkundig onderzoek uitgevoerd.  
 
Als gevolg van het zoute milieu en vocht zijn de muren in De Kazematten in zorgelijke staat. De eerste laag van de muur heeft veel vocht opgenomen waardoor de stenen hun stevigheid verliezen. Dit heeft geen gevolgen voor de constructie, omdat de muren meer dan een meter dik zijn en het ernaar uitziet dat alleen de eerste laag is aangetast. 
 
De stenen die in slechte staat zijn, kunnen wel los gaan laten. Het waterschap wil voorkomen dat dit gebeurt op het moment dat er bezoekers in de Kazematten aanwezig zijn. Daarom blijven de deuren voorlopig gesloten.