Kaart natte en droge sloten geactualiseerd

10 mrt 2023

Op deze interactieve kaart vindt u alle waterlopen in Zeeland. Alle waterlopen zijn op een uniforme manier ingedeeld op watervoerendheid. Dit gebeurt op basis van de hoogteligging van het watersysteem, het zomerpeil en een marge van 10 centimeter voor het baggeren. De gegevens van onze interactieve kaart met droge en natte sloten zijn dynamisch en verbeteren we continue.

Bufferstroken en teeltvrije zones 

De indeling van droge en natte sloten was eerder al bepalend voor het wel of niet toepassen van teeltvrije zones langs sloten, verplicht vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. 

Vanaf 1 maart 2023 zijn vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ook bufferstroken verplicht. Het type waterloop is daarmee ook van invloed op de benodigde breedte van de bufferstrook. RVO gebruikt deze informatie om in het percelenregister aan te geven welke bufferstrook van toepassing is. Zie ook: Alles over bufferstroken.

Wat is er veranderd?

Onder andere door de nieuwe wetgeving hebben we de afgelopen tijd veel vragen van perceelseigenaren ontvangen over de kaart met droge en natte sloten. We streven ernaar om de interactieve kaart zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Op basis van onderstaande uitgangspunten is de kaart verbeterd: 

  • Primaire hoofdwaterlopen worden geclassificeerd als watervoerend, tenzij de bodemhoogte +10cm boven het zomerpeil ligt.
  • Watervoerende trajecten omringd door droogvallende waterlopen worden tot een minimum beperkt.
  • Alle waterlopen waar geen hoogteligging bekend is, beschouwen we als droogvallend (bijvoorbeeld geïsoleerde waterlopen). 
  • De benoemde spuitvrije zones zijn op de kaart weergegeven.  
  • De kaart heet nu ‘Bufferstroken en teeltvrije zones’.

Ondanks dat we de gegevens van de kaart zo nauwkeurig mogelijk bijhouden, kunnen er onjuistheden op de kaart zichtbaar zijn. Bent u van mening dat een sloot niet correct is weergeven? Meld dit dan via info@scheldestromen.nl. De opzichter uit uw regio neemt vervolgens contact met u op om de sloot te beoordelen. Wanneer dit zo is wordt de informatie direct aangepast op de interactieve kaart. 

Mag ik een sloot dempen?

Over het algemeen kan een sloot niet zomaar gedempt worden en is hiervoor een vergunning nodig. Ook al betreft het een droogvallende sloot dan kan deze een waterbergende functie vervullen.