Jos Verdurmen

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

J.J.M. (Jos) Verdurmen

jos.verdurmen@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Beveiligingsbeambte Yara Sluiskil
  • Raadslid gemeente Terneuzen
  • Vennoot Safety & Security Zeeland
  • Voorzitter Coöperatie Zaamslag Duurzaam