Johan Kloet

Johan KloetCDA

J. (Johan) Kloet

johan.kloet@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Commissaris Van Wijngaarden Shipping Group B.V., Sliedrecht (bezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht HZ University of Applied Sciences (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting "De Zeeleeuw", Zierikzee (onbezoldigd)
  • Voorzitter Auditcommissie Hogeschool Zeeland (HZ) (bezoldigd)
  • Parttime medewerker Van Oord DMC (bezoldigd)
  • Directeur/eigenaar J. Kloet Management Consultant (bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Thuredriht, Zierikzee (onbezoldigd)