Johan Hessing

Johan Hessing50PLUS

J.C. (Johan) Hessing

johan.hessing@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

 • Lid gemeenteraad Terneuzen (bezoldigd)
 • Scheidsrechter KNVD afd. Noord-Holland (onbezoldgd)
 • Bestuurslid/penningmeester 50PLUS Zeeland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Financiële Commissie 50pluspartij (onbezoldigd)
 • Voorzitter St. Sprekend de Wereld in (onbezoldigd)
 • DGA J.C. Hessing Zoetermeer BV (onbezoldigd)
 • Voorzitter Rekeningcommissie gemeente Terneuzen (onbezoldigd)
 • Penningmeester Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
 • Secreatris/Penningmeester Bestuur Waterkring (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
 • Lid begeleidingscommissie VNG handreiking ambtelijke bijstand