Johan Hessing

Johan Hessing50PLUS

J.C. (Johan) Hessing

johan.hessing@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Lid gemeenteraad Terneuzen
  • Scheidsrechter KNVD afd. Noord-Holland
  • Bestuurslid/penningmeester 50PLUS Zeeland
  • Lid Financiële Commissie 50pluspartij
  • Voorzitter St. Sprekend de Wereld in
  • DGA J.C. Hessing Zoetermeer BV
  • Kandidaat Europees Parlement 50PLUS
  • Lid Rekeningcommissie gemeente Terneuzen