Johan Hessing

Johan Hessing50PLUS

J.C. (Johan) Hessing

johan.hessing@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Lid gemeenteraad Terneuzen (bezoldigd)
  • Scheidsrechter KNVD afd. Noord-Holland (onbezoldgd)
  • Bestuurslid/penningmeester 50PLUS Zeeland (onbezoldigd)
  • Voorzitter Financiële Commissie 50pluspartij (onbezoldigd)
  • Voorzitter St. Sprekend de Wereld in (onbezoldigd)
  • DGA J.C. Hessing Zoetermeer BV (onbezoldigd)
  • Lid Rekeningcommissie gemeente Terneuzen (onbezoldigd)
  • Penningmeester Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
  • Secreatris/Penningmeester Bestuur Waterkring (onbezoldigd)
  • Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Raadsleden