Jan Willem van de Velde

Jan Willem van de VeldeSGP

J.W. (Jan Willem) van de Velde

janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Akkerbouwer Maatschap Hoeve De Hond, Dreischor (bezoldigd)
  • Ouderling Chr. Geref. Kerk Kerkwerve (onbezoldigd)