Jan Lonink verkenner mogelijkheden nieuwe coalitie

21 mrt 2023

Op voorspraak van de BBB is de heer Jan Lonink benoemd tot verkenner van een nieuwe coalitie. Dit bleek vanmiddag uit een samenkomst met de fracties van alle politieke partijen die zitting hebben in de nieuwe algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. De fracties van de politieke partijen waren unaniem akkoord met het voorstel van de fractievoorzitter van de BBB, Bastiaan van ’t Westeinde, om de heer Lonink aan te wijzen als verkenner. Dit gezien zijn grote bestuurlijke ervaring en bekendheid met het waterschap als oud-burgemeester van Terneuzen. 

Volgende week start de eerste gespreksronde met alle fracties die zitting hebben in de algemene vergadering. Naar verwachting wordt de verkenningsfase binnen drie weken afgerond met een advies aan BBB over het vervolg van de formatie van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap. 

Op 15 maart jl. vonden de waterschapsverkiezingen plaats. De BBB kwam hierbij met zeven zetels als grote winnaar uit de bus en neemt daarom het initiatief in de formatie van een nieuwe coalitie. De eerste stap om deze te vormen is het aanwijzen van een verkenner. Over de voortgang van het verkenningsproces wordt verslag gedaan na afloop van alle gesprekken.