Jaap van Ginkel

Jaap van GinkelChristen Unie

J.J. (Jaap) van Ginkel

jaap.vanginkel@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Lid van het kerkbestuur van de Gereformeerde Kerk Goes (onbezoldigd)