ir. L.A. Mangnus

Contact:

luc.mangnus@scheldestromen.nl

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

  • Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
  • Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO)
  • Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied
  • Stuurgroep Waterdunen
  • Uniecommissie Watersystemen
  • Adhoc Uniecommissie Muskus- en Beverratten

Nevenfuncties:

  • Raadslid gemeente Hulst
  • Technisch-comm. medewerker R. van Wesemael B.V. Hulst
  • Agrariër zelfstandige onderneming Hulst
  • Bestuurslid WBE Hontenisse, Kloosterzande