Investering 4,4 miljoen euro in zonnepanelen op eigen terrein

24 feb 2020

Hiermee zet het waterschap een belangrijke stap om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Dat betekent dat het waterschap alle energie die het verbruikt zelf duurzaam opwekt.

De komende jaren installeert waterschap Scheldestromen duizenden zonnepanelen op zijn rioolwaterzuiveringen en eigen terreinen. De Algemene Vergadering van het waterschap heeft hiervoor in de vergadering van 19 februari 4,4 miljoen euro beschikbaar gesteld.  

Waar en wanneer de panelen precies komen te staan, wordt in een later stadium bepaald. De investering wordt in ongeveer acht jaar terugverdiend en heeft geen gevolgen voor het belastingtarief. 

Ook waterschap Scheldestromen wordt geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Een stijgende zeespiegel en extreme weersituaties zijn van grote invloed op de kerntaken. Het waterschap werkt aan klimaatbestendige waterkeringen en watersystemen om Zeeland veilig en leefbaar te houden. Daarnaast neemt het waterschap maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan door de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. 

Lid Dagelijks Bestuur Gert van Kralingen: “Samen met onze collega-overheden werken we aan een Regionale Energie Strategie om Zeeland duurzaam en energieneutraal te maken. Het schoonmaken van afvalwater van bedrijven en inwoners kost veel energie. De helft van het totale energieverbruik van het waterschap gaat naar de zuiveringen. Door zonnepanelen op de zuiveringen te plaatsen, kan de opgewekte elektriciteit ter plekke worden gebruikt. Bovendien geeft het waterschap daarmee als grondeigenaar onbenutte ruimtes een duurzame functie, waarbij we ook oog hebben voor een goede landschappelijke inpassing.’’  

Waterschap Scheldestromen energieneutraal in 2025

Momenteel wekt het waterschap 73% van zijn verbruik op via energie uit zuiveringsslib, zonnepanelen op daken en het benutten van houtige biomassa afkomstig van zijn gerooide bomen. Om in 2025 energieneutraal te zijn, zal 5% gerealiseerd worden door energiebesparende maatregelen. Door de investering van 4,4 miljoen euro in zonnepanelen wordt bereikt dat het waterschap 100% energieneutraal is.

Monitoring

Energietransitie en innovatie zijn altijd in ontwikkeling. Daarom wordt periodiek de voortgang gemonitord en worden de maatregelen om energieneutraal te worden eventueel aangepast of versneld.

Met kerntaken als droge voeten en voldoende water in de sloot, is klimaat de rode draad in het beleid en handelen van waterschap Scheldestromen. We passen ons werkgebied en werkwijze aan zodat hitte, extreme droogte, fikse buien en een stijgende zeespiegel niet direct bedreigend zijn.

Zo werken ruim 460 medewerkers continu aan klimaatbestendige waterkeringen en watersystemen. We streven naar een energieneutraal waterschap in 2025 en een volledig circulair waterschap in 2050. Daarbij houden we de kosten zo laag mogelijk door slim en proactief te handelen. Naast waterschapsdoelen dragen we bij aan de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) en de Regionale Energie Strategie (RES) voor een veilig en duurzaam Zeeland, nu en in de toekomst.