Inventarisatie cultuurhistorie dijken en duinen

20 nov 2019

Dijkgraaf Poppelaars neemt 1e exemplaar van boekwerk in ontvangst

Vrijdag 22 november om 15.00 uur a.s. ontvangt dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen uit handen van Ton Jansen het eerste exemplaar van de uitgevoerde inventarisatie van cultuurhistorische objecten op en nabij de Zeeuwse dijken en duinen. De inventarisatie is vervat in een boekwerk dat gepresenteerd wordt in de algemene vergaderzaal van het waterschap in Middelburg.

In de periode 2007-2018 zijn de cultuurhistorische elementen op en in de nabijheid van de zeeweringen in Zeeland geïnventariseerd. Dit varieert van oude dijkpalen, historische getijdenhaventjes tot kleine gebouwtjes die in het verleden voor veerdiensten of onderhoud aan de dijken zijn gebouwd. Het resultaat van de inventarisatie is opgenomen op een interactieve kaart die via de website van het waterschap te benaderen is (https://scheldestromen.nl/interactieve-kaarten). De meest bijzondere objecten zijn gebundeld in een boekwerk dat is verfraaid met illustraties van Erik van Rootselaar en fotografie van het waterschap. Dit boekwerk geeft een fraai sfeerbeeld van de Zeeuwse kust en de eeuwenlange strijd tegen het water. Deze strijd wordt gemarkeerd door tal van historische objecten langs de kust, met elk een eigen verhaal. Deze verhalen zijn nu vastgelegd. De inventarisatie is uitgevoerd door het adviesbureau over erfgoed en ruimtelijke kwaliteit Dorp Stad en Land uit Rotterdam.

Dijken en duinen beschermen Zeeland al eeuwenlang tegen het water. De geschiedenis van Zeeland is getekend door de strijd om het land te beschermen tegen overstromingen. Deze strijd heeft veel beeldbepalende elementen achtergelaten in en op of in de buurt van de Zeeuwse dijken en duinen. Deze objecten hebben cultuurhistorische waarde. Veel van deze objecten zijn in de loop der jaren als gevolg van noodzakelijke kustversterkingen verdwenen. Toine Poppelaars: “Het waterschap vond het belangrijk om de nog aanwezige objecten vast te leggen, zodat we in de toekomst gerichte inspanningen kunnen leveren om de cultuurhistorische elementen van de strijd tegen het water, die onze provincie kenmerkt, te behouden. Dit boekwerk vormt hiervoor een prachtige aanzet!”