Innovatie

Van goede ideeën werkelijkheid maken

Door te innoveren willen we op een duurzame en slimmere manier onze kerntaken uitvoeren. Wij moeten beslissingen nemen die maatschappelijk verantwoord zijn en willen bijdragen om een betere wereld te creëren. We willen doelmatiger werken en daarmee goedkoper zijn voor u. Maar we willen ook een interessante werkgever en samenwerkingspartner zijn. Bij innovatie moet je van goede, vernieuwende ideeën werkelijkheid willen maken. Dat willen we graag.

 

Bij Scheldestromen hebben we verschillende innovaties

In het werk dat we doen, zien we de verschillende innovaties terug.

Innovatieboekje 2017

In ons innovatieboekje (pdf, 3,03 MB) hebben we ruim dertig innovaties gebundeld.

Innovatie jaarverslag 2018

In het innovatie jaarverslag we zien wat we hebben gedaan en reflecteren we op de innovaties uit het vorige jaarverslag.

De innovaties komen op drie manieren terug in dit jaarverslag. 

In het tijdschrif (pdf, 36 mb)

Wat hebben onze innovatietechnologen ontwikkeld op het gebied van bijvoorbeeld de Energie- & Grondstoffenfabriek en hoe kunnen drones handig zijn voor het waterschap? In de interviews leest u dit en meer in artikelen over vijf prominente innovatieve projecten.        

Op de inovatieplaat (pdf, 3,17 mb) 

Sterke dijken, schoon water, juist waterpeil en veilige wegen; elke kerntaak heeft  innovatieve projecten. De plaat geeft een mooi totaalbeeld van wat er binnen het waterschap gebeurt. Ga op ontdekkingsreis en ‘wandel’ gerust eens langs alle projecten! 

In de reflectiewaaier (pdf, 5,77 mb) 

Hoe staat het ook alweer? In 2017 bracht Scheldestromen het Innovatieboekje uit. Hierin zijn een groot aantal innovaties kort toegelicht. Een aantal daarvan komt uitgebreid terug in het tijdschrift, van de rest vindt u een korte terugblik in de Reflectiewaaier. Hoe staat het ook alweer met het ‘Fietsvonkpad’, de ‘Zonnepanelen op Dijken’ of ‘Phario bioplastics uit slib’? Zijn deze innovaties nu een vast onderdeel van het werk of heeft men voor een andere route gekozen? U leest het allemaal in de Reflectiewaaier!

Publicatie

In het blad Insights kunt u lezen hoe we samen met andere organisaties innovatieve oplossingen bedenken voor een veilig en duurzaam Zeeland.