ing. J. (Johan) Kloet

 CDA

 ing. J. (Johan) Kloet

 johan.kloet@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

  •  Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Holdingmij. Van Wijngaarden BV (bezoldigd)
  •  Directeur/eigenaar J.Kloet Management Consultant (bezoldigd)
  •  Bestuurslid Stichting "De Zeeleeuw", Zierikzee (onbezoldigd)
  •  Voorzitter Stichting Thuredriht, Zierikzee (onbezoldigd)
  •  Parttime medewerker Van Oord DMC Rotterdam (bezoldigd)
  •  Directielid V.D.L., Canterbury (onbezoldigd)