ing. G. (Gert) van Kralingen

 SGP

 ing. G. (Gert) van Kralingen

 gert.vankralingen@scheldestromen.nl

Nevenfuncties

  •  Directeur Gert van Kralingen Beheer BV, Middelburg (bezoldigd)
  •  Directeur Gert van Kralingen Bouwen aan Vastgoed BV, Middelburg (bezoldigd)
  •  Voorzitter Stichting StoKosmos, Aagtekerke (onbezoldigd)