ing. D.K.E. Steijaert

Denis SteijaertContact:

denis.steijaert@scheldestromen.nl

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Overleg Publieke Partijen Perkpolder
 • Commissie Georganiseerd Overleg
 • Internationale Zwincommissie
 • Natuurcompensatie Westerschelde (Voortgangscommissie en Stuurgroep)
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (Alg. ledenvergadering van Aandeelhouders)
 • Sabewa Zeeland (dagelijks bestuur, algemeen bestuur)
 • Schelderaad
 • Stuurgroep Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
 • Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën
 • Uniecommissie internationale zaken
 • Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, financiën en economische zaken, portefeuillehoudersoverleggen

Nevenfuncties:

 • Steijaert Landbouw, Nieuw-Namen
 • Steijaert Handelsmij., Nieuw-Namen