Informatieavond dijkversterking Hansweert

07 mrt 2019

Op maandag 11 maart a.s. organiseert het waterschap een informatieavond over de dijkversterking Hansweert. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in het dorpshuis Kaj Munk, Schoolstraat 5 in Hansweert.

Tijdens de informatieavond wordt het concept-voorkeursalternatief van de dijkversterking gepresenteerd. Eerder werden er al varianten van dijkversterkingsmogelijkheden gepresenteerd, waarop belanghebbenden en overige aanwezigen konden reageren. De reacties van belanghebbenden zijn zoveel mogelijk verwerkt in het concept-voorkeursalternatief. Het programma van de informatieavond is als volgt:

19.15 uur:     inloop

19.30 uur:     opening

19.40 uur:     presentatie concept-voorkeursalternatief

20.10 uur:     toelichting op vervolgproces en planning

20.20 uur:     gelegenheid tot het stellen van vragen

21.00 uur:     einde programma

21.30 uur:     afsluitend drankje

Naar verwachting wordt het concept-voorkeursalternatief in april/mei dit jaar door het waterschapsbestuur vastgesteld. Belangstellenden zijn van harte welkom om de informatieavond bij te wonen.