Informatieavond dijkversterking Hansweert

16 okt 2018

Dinsdag 23 oktober a.s. organiseert waterschap Scheldestromen een informatieavond over de ontwikkelingen rond de dijkversterking in Hansweert. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis Kaj Munk, Schoolstraat 5 in Hansweert en begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom om aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst worden de kansrijke alternatieven van de dijkversterking gepresenteerd en volgt een toelichting op het vervolgtraject en de planning. Tijdens de bijeenkomst kunnen ook vragen worden gesteld. Het programma is als volgt:

 

19.15 uur:     Inloop
19.30 uur:     Opening
19.40 uur:     Presentatie kansrijke alternatieven
20.05 uur:     Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.25 uur:     Toelichting op het vervolgproces en planning
20.40 uur:     Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.55 uur:     Afsluitend drankje
21.30 uur:     Einde