Informatieavond aanleg fietspad langs Roterijdijk en Zuiddijk

04 sep 2023

Op maandag 18 september is er een informatieavond over de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Roterijdijk en Zuiddijk tussen Dreischor en Schuddebeurs. Belangstellenden zijn om 19.15 uur welkom in Trefpunt de Dorsvloer, Meester P. Moggestraat 5 in Dreischor. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Marien Weststrate, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder Wegen en medewerkers van het waterschap geven een toelichting op het ontwerp, de werkzaamheden en de eventuele overlast.
 

We kunnen het fietspad langs de hele route vrijliggend aanleggen dankzij de constructieve medewerking van alle aangrenzende grondeigenaren, waardoor de route veiliger wordt voor alle weggebruikers. Naast de aanleg van het fietspad richten we de aansluiting met de Dreischorsedijk en de Platteweg opnieuw in en verbreedt het de Zuiddijk en het resterende gedeelte van de Roterijdijk. De route is ook onderdeel van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer. Met de aanleg van het fietspad en de verbreding van de weg kan ook landbouwverkeer veilig gebruik blijven maken van de route.  Ook wordt er groot onderhoud op beide dijken uitgevoerd. Daarnaast verbreden we de Zuid Langeweg en richten we de aansluiting van de Zuid Langeweg met de Zuiddijk en de Stoofweg veilig in. De realisatie van beide laatstgenoemde onderdelen is nodig om het doorgaande verkeer om het dorp heen te leiden.

Planning

We zijn nu volop bezig met de voorbereiding. Om het project te kunnen realiseren moeten voorafgaand aan het werk bomen langs beide dijken worden verwijderd en kabels en leidingen worden verlegd, deze werkzaamheden starten in het najaar van 2023. Volgens planning vinden de werkzaamheden aan het fietspad, rijbanen en kruisingen in het voorjaar van 2024 plaats. Eind 2024 is het project naar verwachting afgerond. Hierna worden in de winter van 2024-2025 nieuwe bomen geplant.

Subsidie

Het waterschap ontvangt een bijdrage van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast wordt dit project mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland. 

Nieuwsupdate

19-09-2023: Benieuwd naar de presentatie van deze avond? Bekijk deze informatiepagina