Informatie analist

Vertaal jij complexe vraagstukken in praktische oplossingen?

Bedrijfsinformatie

Standplaats                     Middelburg
Salarisindicatie                Maximaal € 4.767,- bruto per maand (salarisschaal 11)
Opleidingsniveau             Hbo/WO
Dienstverband                 Vast
Aantal uren per week        36
  
Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! 
 

Functie

De informatieanalisten zijn verantwoordelijk voor de advisering en borging van de ontwikkelingen rondom het informatiebeleid, e-dienstverlening, informatiearchitectuur, onderzoek en innovatie van ICT. Ze inventariseren en analyseren de waterschap brede informatiebehoefte in bedrijfsprocessen en signaleren knelpunten daarin. Ze hebben daarnaast een adviserende en toetsende rol bij ICT-projecten, geven ICT-advies bij procesaanpassingen of –ontwikkelingen en dragen oplossingsrichtingen aan. Op basis van deze voorstellen zullen ICT-oplossingen gemaakt moeten kunnen worden.
Periodiek worden de ICT-behoeften vanuit de afdelingen ten behoeve van onder andere veranderingen in de bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, werkprocessen en ICT-ontwikkelingen, geïnventariseerd. Deze worden getoetst aan de vastgestelde kaders en beleid. Als informatie analist werk je samen met twee andere informatie analisten.
 
Taken informatieanalist:

1. Complexe informatieanalyses en definitiestudies
● Je analyseert en inventariseert de informatiebehoefte en geeft relaties aan tussen de verschillende begrippen;
● Je analyseert de bestaande informatievoorziening en signaleert knelpunten daarin;
● Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het informatieplan;
● Je onderkent veranderingen in de organisatie en adviseert over de noodzaak om de inrichting van de informatievoorziening daarop aan te passen dan wel te vernieuwen;
● Je oriënteert je op en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied van de ICT;
● Je geeft oplossingsrichtingen aan, inclusief technische, financiële en organisatorische consequenties;
● Je evalueert periodiek de meerjaren ICT-plannen;
● Je bewaakt de relatie van het algemeen ICT-beleid met het opgestelde informatieplan;
● Je doet voorstellen omtrent uitbreiding/aanpassing van de systemen;
● Je voert overleg en contractonderhandelingen met leveranciers van informatiseringdiensten en producten;
● Je zorgt voor aanpassing van de systeemdocumentatie.

2. Projectleiding
● Je stelt programma's van eisen op (definitiestudie, basisontwerp, functioneel ontwerp en test) voor kort- en langlopende informatiseringprojecten, automatiseringssystemen of applicaties;
● Je coördineert en begeleidt de werkzaamheden (van derden) en bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit van de in uitvoering zijnde projecten en lost uitvoeringsproblemen op;
● Je verricht de eindinspectie bij projectoplevering en draagt het project over aan de opdrachtgever;
● Je verzorgt de administratieve en financiële afronding;
● Je informeert het management over voortgang en knelpunten.
 

Profiel

 • Je beschikt over een relevante afgeronde hbo-opleiding/WO-studie, voorkeur richting Informatieanalyse, Businessanalist, IT-architectuur met aantoonbare werkervaring in deze richting;
 • Je beschikt over een brede theoretische kennis van de informatie- en (data) communicatietechnologie en informatiearchitectuur;
 • Je hebt kennis van informatieanalysemethoden en van de structuur en werking van bestaande systemen en applicaties;
 • Je hebt inzicht in de structuur, toepassingsmogelijkheden en kosten van de diverse op de markt beschikbare systemen;
 • Je hebt vaardigheid in het toepassen van verschillende methodieken van informatieanalyse en in het inventariseren van informatiebehoeften;
 • Je bent vaardig in het voeren van overleg en onderhandelingen;
 • Je bent vaardig in het leiden van projecten;
 • Je bent vaardig in adviseren en presenteren;
 • Je bent analytisch, taakzelfstandig, integer, klantgericht en gericht op samenwerking.
    
Afdeling
De functie informatie analist valt binnen het team Informatisering. Dit is één van de vier teams, waaruit de afdeling Facilitaire Zaken bestaat. De afdeling levert integrale facilitaire en ICT dienstverlening aan de gehele organisatie. De afdeling heeft in totaal 65 medewerkers.
Het team Informatisering maakt voor het gehele waterschap het beleid op het gebied van informatievoorziening en informatiemanagement en organiseert, beheert en onderhoudt  de documentaire informatievoorziening en de (duurzame en digitale)archivering.
 

Aanbod

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.767,- bruto per maand (salarisschaal 11) bij een fulltime dienstverband en wordt bepaald aan de hand van opleiding, leeftijd en ervaring. Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB). Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget besteedt. Het waterschap heeft een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Als overheid zijn we aangesloten bij de pensioenorganisatie ABP en hebben we een collectief contract met diverse zorgverzekeraars. We werken met een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.
 

Procedure

Voor meer informatie over de functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de teamleider van het team Informatisering Johan van Cranenburgh, telefoonnummer 088-2461333 of 06-13530994.
 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Anneke Damming, personeelsadviseur. Zij is te bereiken via 06-40978837.
 
 Sollicitatie
 • Solliciteren kan tot en met donderdag 24 januari 2019 via www.scheldestromen.nl/vacatures
 • Een online competentieonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 • Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.
  
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.