Akkerrand

Hubrecht Janse

VVD

H. (Hubrecht) Janse

hubrecht.janse@scheldestromen.nl

Nevenfuncties

  • Voorzitter ZLTO afdeling Goes (onbezoldigd)
  • Voorzitter Cooperatie Zeker Zeeuws, Kapelle (onbezoldigd)
  • Vennoot Mts. H&M Janse (bezoldigd)
  • Eigenaar Janse Interim & Advies (bezoldigd)