Hoeveel rioolwater vervoeren we en maken we per jaar schoon?

Bedrijfsresultaten zuiveringen en rioolgemalen

Ieder mens levert afvalwater. Door het gebruik ervan wordt water vervuild. Gebruikt water kunnen we niet zomaar terug in de natuur brengen. Dat gaat ten koste van de waterkwaliteit. Een van onze taken is om het afvalwater te zuiveren zodat het water daarna weer schoon de natuur in kan. Bij dit zuiveringsproces komt heel wat kijken! Dag en nacht draaien machines om het vieze water het zuiveringsproces te laten doorlopen.

Bedrijfsresultaat

In de Bedrijfsrapportage 2019 Zuivering- en Installatiebeheer (pdf) leest u de bedrijfsresultaten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de rioolgemalen die zorgen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater.