Hoeveel rioolwater vervoeren we en maken we per jaar schoon?

Bedrijfsresultaten en vergelijkingen zuiveringen en rioolgemalen

Ieder mens levert afvalwater. Door het gebruik ervan wordt water vervuild. Gebruikt water kunnen we niet zomaar terug in de natuur brengen. Dat gaat ten koste van de waterkwaliteit. Een van onze taken is om het afvalwater te zuiveren zodat het water daarna weer schoon de natuur in kan. Bij dit zuiveringsproces komt heel wat kijken! Dag en nacht draaien machines om het vieze water het zuiveringsproces te laten doorlopen.

Bedrijfsresultaat

In de Bedrijfsrapportage 2017 Zuivering- en Installatiebeheer (pdf) en de Bedrijfsrapportage 2017 Zuivering- en Installatiebeheer in Getallen (pdf) leest u de bedrijfsresultaten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de rioolgemalen die zorgen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater.

Bedrijfsvergelijking met andere waterschappen

Naast de bedrijfsresultaten vergelijken we onze resultaten ook met andere waterschappen. Met de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) maken waterschappen transparant hoe het zuiveringsbeheer ervoor staat en zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. De Unie van Waterschappen heeft een rapport opgesteld waarin alle data van de verschillende waterschappen zijn opgenomen. De resultaten zijn ook samengevat in een Factsheet Zuiveringsbeheer 2015 (pdf, ).

Specifiek voor ons waterschap het rapport Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015 Scheldestromen (pdf, ) opgesteld. Ook van dit rapport is samengevat in een Factsheet Zuiveringsbeheer 2015 Scheldestromen (pdf, 271,69 kB).