Het riool als spiegel (onderzoek RIVM corona in rioolwater)

09 apr 2021

Het RIVM doet landelijk onderzoek naar corona in rioolwater. Wekelijks worden monsters genomen van rioolwater dat bij zuiveringen binnenkomt. Ook bij alle vijftien Zeeuwse rioolwaterzuiveringen worden monsters genomen. Waterschap Scheldestromen verleent hiervoor medewerking aan het RIVM die de monsters van het rioolwater analyseert en verwerkt in het landelijk dashboard corona 

Lees meer...