Herinrichting Middelburgseweg - Walcherseweg

Gemeente Veere, De Netwerkgroep (DNWG) en waterschap Scheldestromen voeren samen onderstaande werkzaamheden uit op de Walcherseweg en Middelburgseweg tussen Grijpskerke en Middelburg.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op 14 januari. De planning is om in het paasweekend de rijbaan weer open te hebben. Eind april wordt het werk opgeleverd. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd.

Fase 1 - Verbreden fietspad en werzaamheden aan kabels, leidingen en huisaansluitingen 14 januari - eind maart 2019
Fase 2 - Asfalteren rijbaan en aanleggen plateaus begin maart - eind maart 2019
Fase 3 - Herinrichting kern Buttinge Eind maart - eind april 2019
 

Omleidingen fase 1 en 2

Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u de komende maanden hinder gaat ondervinden. Er is verkeershinder, maar we garanderen bereikbaarheid voor alle woningen, percelen en bedrijven. Daarvoor nemen we de volgende maatregelen in fase 2:

 • Een omleidingsroute voor het doorgaande autoverkeer
 • Alleen toegang voor bestemmingsverkeer op Walcherseweg-Middelburgseweg
 • Een snelheidsbeperking van 30 km per uur
 • Doorgaande  fietsers vanuit Meliskerke naar Middelburg en vice versa worden omgeleid via Poppendamseweg, Zwagermanweg en Hogelandseweg
 • Doorgaande fietsers vanuit Grijpskerke naar Middelburg en vice versa worden omgeleid via Jacob Catsweg, Buttingseweg en de Zandvoortseweg
 • Op de Walcherseweg tussen Hogelandseweg en Laurens Stommespad zijn verkeersstromen gecombineerd
 • Woningen en bedrijven zijn wel bereikbaar op de fiets over de Middelburgse- en Walcherseweg.
 • Bij woningen leggen we loopschotten

 

Actuele informatie

Helaas is hinder tijdens werkzaamheden nooit helemaal te voorkomen maar wij doen ons uiterste best dit tot een minimum te beperken. Actuele informatie over de werkzaamheden vindt u:

 • in de KWS App: Deze app is te downloaden in de app store of Google Playstore. Na het installeren van de app zoekt u op ‘Herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg’ en klikt op favorieten. Zodra ze een bericht plaatsen, ontvangt u direct de informatie via de app
 • op het wekelijks inloopspreekuur. U bent met al uw vragen, klachten en opmerkingen vanaf 16 januari van harte welkom iedere woensdag tussen 16-17 uur in de keet van KWS op het terrein van handelsonderneming Cevaal aan de Middelburgseweg 18 in Grijpskerke.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de uitvoering? Bel gerust met de omgevingsmanager van KWS: Monique van Kilsdonk, telefoonnummer: +31 629036412. Uiteraard is het ook mogelijk om te mailen via mvankilsdonk@kws.nl.

Voor algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap: Korine Hengst, telefoonnummer +31 622769897 of per e-mail korine.hengst@scheldestromen.nl

Veiligheid

We vragen u aandacht voor uw veiligheid. Onze mensen zullen het werk zo veilig mogelijk uitvoeren voor u en voor henzelf. Maar we hebben uw hulp daarbij nodig. Wilt u graag aanwijzingen van borden, werkmensen e.d. opvolgen en alert zijn op bouwverkeer. We scheiden het fietsverkeer zoveel mogelijk van het bouwverkeer. Maar graag aandacht er voor dat de vrachtauto’s een grote dode hoek hebben waarbij fietsers, wandelaars of overige verkeersdeelnemers niet altijd goed zichtbaar zijn. Wilt u daarmee rekening houden?

Werkzaamheden

 • Het fietspad verbreden we naar 3 meter; ook in de kern Buttinge.
 • Buiten de bebouwde kom krijgt de rijweg een nieuwe asfaltlaag en markering die past bij een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.
 • In de kern Buttinge richten we de rijbaan in als 30 kilometerzone.
 • De kruisingen met de Poppendamseweg en de Hogelandseweg krijgen verkeersvriendelijke plateaus om de snelheid te remmen.
 • De bomen en struiken langs de wegen worden onderhouden. Zieke bomen (circa 120 stuks, onder andere essen) rooien we vanwege de verkeersveiligheid. De struiken dicht langs het fietspad worden gesnoeid. We bekijken waar het mogelijk is om bomen en struiken terug te planten om het huidige wegbeeld te behouden.
 • Over het gehele tracé leggen we in de middenberm drie extra kabels aan.
 • In de kern van Buttinge verwijderen we de oude drinkwaterleiding en leggen een nieuwe drinkwaterleiding aan. Ook verwijderen we een drinkwaterleiding tussen Middelburg en de Hogelandseweg die buiten gebruik is.

Meer informatie over het project vindt u in de veelgestelde vragen (pdf, 2,18 MB). 

Kaarten

Kaart 1 fietspad (pdf, 4,75 MB)

Kaart 2 fietspad (pdf, 7,9 MB)

Kaart 3 fietspad (pdf, 7,34 MB)

Kaart 4 fietspad (pdf, 7,79 MB)

Kaart 5 fietspad (pdf, 7,62 MB)

Kaart bomen (pdf, 4,6 MB)

Kaart ontwerp bebouwde kom Grijpskerke (pdf, 541 KB)

Kaart riolering Buttinge  (pdf, 799 KB)

Kaart ontwerp Buttinge oost (pdf, 1.429 KB)

Kaart ontwerp Buttinge West  (pdf, 2 MB)

Communicatie over de werkzaamheden

Infobijeenkomst 17 april 2018

Op dinsdag 17 april 2018 was de eerste informatieavond over de herinrichting. Bezoekers kregen een toelichting op het ontwerp van het fietspad, de weg en de kern Buttinge. 

Tijdens de avond zijn vragen gesteld. Hieronder staan de reacties:

Bewonersbrief (pdf, 208 KB)

Brief bij het verslag   (pdf, 257 KB)

Beantwoording van de vragen (pdf , 132 KB)

 

Op 17 december 2018 werd een inloopavond gehouden in Hof Poppendamme. De aannemer KWS lichtte zijn planning toe en vertelde hoe de omleidingsroutes lopen. 


Vergunningen

Voor de werkzaamheden zijn diverse vergunningen nodig. In de tabel is de stand van zaken aangegeven.

 

Onderwerp

Planning

Link

Omgevingsvergunning kappen van bomen

Verleend

Omgevingsvergunning rooien van bomen

Omgevingsvergunning overige werkzaamheden

Verleend

Omgevingsvergunning

Verkeersbesluit buiten de bebouwde kom

Verleend

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit binnen de bebouwde kom

Januari

Volgt