Herinrichting Middelburgseweg - Walcherseweg

Gemeente Veere, De Netwerkgroep (DNWG) en waterschap Scheldestromen hebben in de eerste maanden van 2019 samen veel werk verricht op de Walcherseweg en Middelburgseweg tussen Grijpskerke en Middelburg.

Klaar!

De weg is op 3 mei weer opengesteld voor alle verkeer. Omwonenden hebben we bedankt voor hun geduld en begrip tijdens de werkzaamheden en omleidingen. 

Werkzaamheden: wat is daar allemaal gebeurd?

  • Het fietspad is verbreed naar 3 meter; ook in de kern Buttinge.
  • Buiten de bebouwde kom heeft de rijweg een nieuwe asfaltlaag en markering gekregen die past bij een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.
  • In de kern Buttinge richtten we de rijbaan in als 30 kilometerzone.
  • De kruisingen met de Poppendamseweg en de Hogelandseweg hebben verkeersvriendelijke plateaus gekregen om de snelheid te remmen.
  • De bomen en struiken langs de wegen zijnonderhouden. Zieke bomen (circa 120 stuks, onder andere essen) rooiden we vanwege de verkeersveiligheid. De struiken dicht langs het fietspad werden gesnoeid. We bekijken waar het mogelijk is om bomen en struiken terug te planten om het huidige wegbeeld te behouden.
  • Over het gehele tracé legden we in de middenberm drie extra kabels aan.
  • In de kern van Buttinge verwijderden we de oude drinkwaterleiding en legden een nieuwe drinkwaterleiding aan. Ook verwijderden we een drinkwaterleiding tussen Middelburg en de Hogelandseweg die buiten gebruik is.

Meer informatie over het project vindt u in de veelgestelde vragen (pdf, 2,18 MB). 

Kaarten

Kaart 1 fietspad (pdf, 4,75 MB)

Kaart 2 fietspad (pdf, 7,9 MB)

Kaart 3 fietspad (pdf, 7,34 MB)

Kaart 4 fietspad (pdf, 7,79 MB)

Kaart 5 fietspad (pdf, 7,62 MB)

Kaart bomen (pdf, 4,6 MB)

Kaart ontwerp bebouwde kom Grijpskerke (pdf, 541 KB)

Kaart riolering Buttinge  (pdf, 799 KB)

Kaart ontwerp Buttinge oost (pdf, 1.429 KB)

Kaart ontwerp Buttinge West  (pdf, 2 MB)

Communicatie over de werkzaamheden

Infobijeenkomst 17 april 2018

Op dinsdag 17 april 2018 was de eerste informatieavond over de herinrichting. Bezoekers kregen een toelichting op het ontwerp van het fietspad, de weg en de kern Buttinge. 

Tijdens de avond zijn vragen gesteld. Hieronder staan de reacties:

Bewonersbrief (pdf, 208 KB)

Brief bij het verslag   (pdf, 257 KB)

Beantwoording van de vragen (pdf , 132 KB)

 

Op 17 december 2018 werd een inloopavond gehouden in Hof Poppendamme. De aannemer KWS lichtte zijn planning toe en vertelde hoe de omleidingsroutes lopen. 


Vergunningen

Voor de werkzaamheden zijn diverse vergunningen nodig. In de tabel is de stand van zaken aangegeven.

 

Onderwerp

Planning

Link

Omgevingsvergunning kappen van bomen

Verleend

Omgevingsvergunning rooien van bomen

Omgevingsvergunning overige werkzaamheden

Verleend

Omgevingsvergunning

Verkeersbesluit buiten de bebouwde kom

Verleend

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit binnen de bebouwde kom

Januari

Volgt