Herdijkte Zwarte Polder

De kustversterking bij de Herdijkte Zwarte Polder is gestart in 2010 en afgerond in mei 2011. De kuststrook bij de dijk van de Herdijkte Zwarte Polder is over een lengte van 600 meter verbreed. Richting de Noordzee is een nieuw duin aangelegd, met onder andere zand uit de geul in de Verdronken Zwarte Polder. Ook hebben we een nieuwe strekdam gebouwd. Tussen de Verdronken en de Herdijkte Zwarte Polder en de glooiing is de dijk versterkt en overslagbestendig gemaakt. Dit betekent dat er wel wat golven overheen kunnen komen bij een superstorm, maar dat de dijk hier zelf geen schade van zal ondervinden.

Inrichting duin

Tot slot hebben we het nieuwe duin ingericht en in samenwerking met de gemeente Sluis een prachtig uitkijkpunt gemaakt. Hier zijn zowel nieuwe kustversterkingsmaterialen (betonzuilen) als gebruikte materialen (basalt en paalhoofden) in verwerkt. In de duinen staan stuifschermen om de onderhoudspaden zo veel mogelijk zandvrij te houden.


Oog voor de natuur

We hebben ook rekening gehouden met de unieke natuur in dit gebied. De Verdronken Zwarte Polder is nog steeds een uniek stukje natuur voor vogelaars en wandelaars. En het verbrede strand biedt natuurlijk meer ruimte voor zonaanbidders.