H.C.L. de Smet

Bert de Smet

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (algemeen bestuur)
 • RUD Zeeland (dagelijks bestuur en algemeen bestuur)
 • Stichting Bestuur GBKN
 • Stuurgroep Maritiem Cadzand-Bad
 • Stuurgroep POV Piping
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen
 • Stuurgroep dijkverbetering en gebiedseigen grond

 

 

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid PKC-Zuidwest Elisabethparochie, Parochiekerncie. Zuidwest, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil
 • Lid Parochievergadering  Elisabethparochie, Terneuzen
 • Lid sponsorcommissie VV Philippine