Algemeen

Waarom dit project?

De dijk bij Hansweert voldoet niet meer aan de nieuwste veiligheidsnormen. De dijk is niet acuut onveilig, maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet de dijk worden versterkt. 

Waarom versterken we de dijk? 

Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel en een dalende bodem hebben invloed op de waterstand. Dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het water tegen te houden. Er gelden regels waaraan een dijk moet voldoen: de veiligheidsnorm. Deze norm zorgt ervoor dat iedereen in Nederland beschermd is tegen overstromingen. Voldoet een dijk niet aan de norm? Dan versterken we die. 

Waarom versterken we de dijk bij Hansweert?

Het waterschap beoordeelde de dijk bij Hansweert tijdens een periodieke toetsing van de Zeeuwse dijken en duinen als onvoldoende veilig. Daarom versterken we de dijk bij Hansweert. De te versterken dijk heeft een lengte van 5,2 kilometer. Het traject loopt vanaf de Willem Annapolder tot en met het sluizencomplex Hansweert. 

Wie voert dit project uit? 

De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) voert in opdracht van waterschap Scheldestromen de dijkversterking Hansweert uit. De POW is een samenwerkingsverband tussen het waterschap en Rijkswaterstaat. Zowel waterschap Scheldestromen als Rijkswaterstaat werken aan waterveiligheid in Zeeland.  

Complex project

De dijkversterking Hansweert is een omvangrijk en complex project. Met de Westerschelde aan de ene kant en de dorpskern Hansweert aan de andere kant, is er weinig ruimte om de dijk te verbreden. Met een lengte van ruim vijf kilometer gaat het ook om een groot stuk dijk, waarvan het grootste deel in het agrarisch gebied ligt. Belanghebbende partijen worden daarom nauw betrokken om samen tot de best mogelijke oplossing te komen.