Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Zowel de actuele als vorige edities van de nieuwsbrieven van de dijkversterking Hansweert leest u hier. Wilt u voortaan de nieuwe edities van de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Meld u dan aan via onze contactpagina.

Nieuwsbrief 18 (december 2022)

o.a. een terugblik op de informatiebijeenkomst, uitkomst omgevingsonderzoek, het stormseizoen en heden en verleden.

Nieuwsbrief 17 (september 2022)

o.a. gunning van van het werk, planproducten en heden en verleden.

Nieuwsbrief 16 (juli 2022)

o.a. ontwerp van de keermuur, werkvolgorde en productie van zetsteen.

Nieuwsbrief 15 (maart 2022)

o.a. de bodemkwaliteitskaart, archeologie en het omgevingsonderzoek.

Nieuwsbrief 14 (december 2021)

o.a. het bomen- en vleermuizenonderzoek en te verleggen kabels & leidingen.

Nieuwsbrief 13 (oktober 2021)

o.a. de zetsteenproef uit baggerspecie.

Nieuwsbrief 12 (juni 2021)

Een toelichtingen per deelgebied.

Nieuwsbrief 11 (mei 2021)

o.a. het dijkontwerp en een interview met dorpsraad Schore.

Nieuwsbrief 10 (maart 2021)

De effecten op de natuurwaarden en een interview met Stal Hexagon.

Nieuwsbrief 9 (december 2020)

Hansweert in vroegere tijden, de planning draait op volle toeren.

Nieuwsbrief 8 (september 2020)

Nieuw situatie parkzone en voetbalvelden.

Nieuwsbrief 7 (juli 2020)

Toelichting Voorlopig Ontwerp (VO) en dijkexcursie 15 juli 2020

Nieuwsbrief 6 (april 2020)

o.a. de bouwteamovereenkomst, interview John Jansen en kennismaking Miek Geerts

Nieuwsbrief 5 (november 2019)

Kennismaking portefeuillehouder Waterkeringen, Interview Kees Verburg en grondboringen

Nieuwsbrief 4 (mei 2019)

Terugblik informatieavond maart 2018, interview eigenaar EKOZ Pluimvee Portret van Bert de Smet

Nieuwsbrief 3 (november 2018)

Uitkomsten natuuronderzoek en een terugblik informatieavond 23 oktober 2018.

Nieuwsbrief 2 (juli 2018)

Terugblik dijkateliers juni '18 en een bezoek van de dijkgraaf

Nieuwsbrief 1 (april 2018)

Terugblik op eerste informatieavond.