Handen op elkaar voor klimaatbestendig Zeeland

25 mei 2022

Op woensdag 25 mei 2022 lieten bestuurders van ruim 25 Zeeuwse organisaties zien dat ze actief aan de slag gaan om Zeeland klimaatbestendiger te maken. Zo ook waterschap Scheldestromen. Lid dagelijks bestuur Philipp Keller ondertekende een intentieverklaring, waarin wordt aangeven welke rol we vervullen voor een klimaatrobuust Zeeland. Lees het volledige persbericht op de website van Provincie Zeeland: Handen op elkaar voor klimaatbestendig Zeeland