Grondonderzoek projectgebied dijkversterking Hansweert

30 aug 2019

Vanaf volgende week maandag (2 september) zullen grondonderzoeken worden uitgevoerd in het projectgebied waar de dijkversterking Hansweert zal plaatsvinden. Dit onderzoek, uitgevoerd door Fugro, bestaat uit grondboringen en sonderingen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 2 t/m woensdag 4 september a.s. en vinden overwegend buiten de bebouwde kom van Hansweert plaats op de percelen langs de Weg langs de Zeedijk, Schoorse Zeedijk en Zeedijk. 

Het grondonderzoek is nodig om er achter te komen hoe de bodem is opgebouwd. Deze informatie is belangrijk voor het ontwerp van de nieuwe dijk.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van sonderingen en boringen. Naar verwachting zullen deze metingen geen overlast voor de omgeving veroorzaken.