Griffier

De griffier van het waterschap is mevr. Esther Boer-Sluiter. Zij bewaakt en adviseert vanuit de ambtelijke organisatie over het proces van besluitvorming door de algemene vergadering.

Nevenfuncties:

  • Lid programmacommissie Christenunie Middelburg t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2022