Gillis Klompe

Ongebouwd (ZLTO)

ing. G.J. (Gillis) Klompe

gillis.klompe@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Mede-eigenaar Land- en tuinbouwbedrijf Klompe & V/d Linde, Dreischor
  • Directeur Agrios BV Groothandel AGF Dreischor
  • Lid ledenraad CZAV
  • Bestuurslid Zeeuwse VVD