Gillis Klompe

Gillis KlompeOngebouwd (ZLTO)

ing. G.J. (Gillis) Klompe

gillis.klompe@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Lid ledenraad CZAV (bezoldigd)
  • Bestuurslid VVD Lokaal netwerk (onbezoldigd)