Gillis Klompe

Gillis KlompeOngebouwd (ZLTO)

ing. G.J. (Gillis) Klompe

gillis.klompe@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen CZAV (bezoldigd)
  • Lid Ledenraad CZ Zorggroep (bezoldigd)