Gewasbeschermingsmiddelen weren uit het Zeeuwse oppervlaktewater

Een goede waterkwaliteit vinden we erg belangrijk. Dit betekent dat we met z'n allen verontreinigende stoffen, zoals nutriënten en bestrijdingsmiddelen, zo veel mogelijk moeten voorkomen. Glastuinbouwbedrijven en de agrarische sector moeten maatregelen nemen om vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater voorkomen. Handige tips en informatiekaarten kunnen hen daarbij op weg helpen. Een aantal kaarten beschrijft praktische maatregelen om bijvoorbeeld drift te verminderen, en om afspoeling van perceel en erf tegen te gaan. Andere kaarten gaan in op geïntegreerde gewasbescherming, mechanische onkruidbestrijding, het bepalen van het optimale spuitmoment en de invloed van de toepasser op de emissie tijdens een bespuiting.
 

Op het gebied van vergunningverlening, toezichthouden en handhaving op het naleven van de eisen om emissies te beperken is er sinds 1 januari 2018 veel binnen de wet- en regelgeving van het activiteitenbesluit glastuinbouw, gebruik gewasbeschermingsmiddelen en teeltvrije zone veranderd. In de loop van 2018 informeren we betrokkenen over wat we van hen verwachten en hoe we hiermee omgaan.

 

Evaluatie monitoring 2009 – 2013

In dit rapport is beschreven welke gewasbeschermingsmiddelen we in het Zeeuwse oppervlaktewater terugvinden. Er zijn minder overschrijdingen van de norm en ook het aantal verschillende stoffen is afgenomen. De resultaten van het onderzoek vormen het uitgangspunt voor:

  • Het KRW-stroomgebiedbeheerplan;
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer;
  • Schoon Water Zeeland;
  • Taakstellingen in de tweede Nota Duurzame Gewasbescherming.