Gert van Kralingen

Bestuurder Gert van Kralingen SGP

 ing. G. (Gert) van Kralingen

 gert.vankralingen@scheldestromen.nl

 

 

 

Nevenfuncties:

  • Gert van Kralingen Beheer BV, Middelburg
  • Gert van Kralingen Bouwen aan vastgoed BV, Middelburg
  • Lid Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Middelburg centrum
  • Bestuurslid maatschappij Nijverheid en Handel, Middelburg
  • Voorzitter rvt Calvijn College, Goes
  • Voorzitter Stichting StoKosmos Aagtekerke