Gert van Kralingen

Gert van KralingenSGP

G. (Gert) van Kralingen

gert.vankralingen@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Directeur Gert van Kralingen Beheer BV, Middelburg
  • Directeur Gert van Kralingen Bouwen aan Vastgoed BV, Middelburg
  • Lid/Scriba Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Middelburg Centrum
  • Bestuurslid Maatschappij Nijverheid en Handel, Middelburg
  • Voorzitter Raad van Toezicht Calvijncollege
  • Voorzitter Stichting StoKosmos, Aagtekerke