Gert van Kralingen

Gert van KralingenSGP

G. (Gert) van Kralingen

gert.vankralingen@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Directeur Gert van Kralingen Beheer BV, Middelburg (bezoldigd)
  • Directeur Gert van Kralingen Bouwen aan Vastgoed BV, Middelburg (bezoldigd)
  • Lid/Scriba Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Middelburg Centrum (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Maatschappij Nijverheid en Handel, Middelburg (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Calvijncollege (bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting StoKosmos, Aagtekerke (onbezoldigd)