Gert-Jan Minderhoud

Partij voor Zeeland

G.C.J. (Gert-Jan) Minderhoud
gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl

 

 

 

Nevenfuncties:

  • Vice-voorzitter en bestuurslid Partij voor Zeeland, Middelburg
  • Bestuurslid St. Red onze Polders, Zaamslag
  • Eigenaar Akkerbouwbedrijf Minderhoud, Oudelande
  • Fractievolger Lokale Partij Borsele