Gert-Jan Minderhoud

Gert-Jan MinderhoudPartij voor Zeeland

Gert-Jan Minderhoud

Oudelande (gemeente Borsele)

gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid/secretaris Partij voor Zeeland (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Red onze Polders (onbezoldigd)
  • Eigenaar Akkerbouwbedrijf G.C.J. Minderhoud, Oudelande (bezoldigd)