Gemalen volle por door natte winter

03 dec 2021

Het jaar 2021 wordt nat afgesloten. In heel Zeeland valt er over een langere periode veel neerslag met af en toe zelfs pittige buien. Het is te zien dat de grond ondertussen verzadigd is en er daardoor plassen op het land blijven staan. Het waterschap geeft aan dat dit natuurlijke omstandigheden zijn: “Alleen zijn we dat na drie droge jaren niet meer zo gewend”.

Aanvullen voorraden

“Het heeft tijd nodig om deze hoeveelheid neerslag te laten opnemen door de grond en zoetwatervoorraden weer te laten aanvullen. Op hoger gelegen plekken waar van nature sterker verdrogende zandgronden voorkomen, zien we dat pas sinds afgelopen weekend de gronden verzadigd zijn.”  

Soepele afvoer

Om zo veel mogelijk water in sloten te kunnen opvangen, staat het waterpeil in sloten overal in Zeeland op winterpeil. Gemalen draaien op maximale capaciteit om overtollig water af te voeren naar het buitenwater. De instellingen van gemalen gaan computergestuurd en worden direct aangepast op de omstandigheden. Waterschappers zijn daarnaast alert op verstoppingen in het watersysteem bijvoorbeeld door afdrijvend plantmateriaal.  

Vooruitzichten

Vanaf volgende week kondigen zich drogere perioden aan, ondanks dat geeft het waterschap aan nog steeds een natte week te verwachten. Zeker de plaatselijk pittige buien kunnen overlast veroorzaken. “In en om het huis kunnen mensen daar ook rekening mee houden door dakgoten en afvoerputten vrij te maken van afgewaaide bladeren en takken om zo overlast op eigen terrein of aan de woning te voorkomen.”