Geert de Bruijckere

Geert de BruijckereWaterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

G.A.M. (Geert) de Bruijckere

geert.debruijckere@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Dierenarts bij Sterkliniek Dierenartscentrum West in Oostburg en Breskens (bezoldigd)
  • Docent scheikunde en biologie 2e graads (bezoldigd)
  • Lid Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling
  • Arbiter bij de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
  • Schrijver-columnist bij Rondje West
  • Bestuurslid Dactari Dierenartsencoöperatie
  • Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband VO-scholen Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd)