Gabri Hoek

VVD

ing. G.J. (Gabri) Hoek

gabri.hoek@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Landbouwer, maatschap G.J. Hoek, Sint-Maartensdijk
  • Eigenaar Gabri Hoek Beheer BV, Sint-Maartensdijk
  • Mede-eigenaar Windpark Noordpolder BV, Sint-Maartensdijk
  • Secretaris/penningmeester arbeidstationalisatie kern Tholen, Tholen
  • Penningmeester Stichting Belangenbehartiging DRCO