Frans van Kollem

Water Natuurlijk

F. (Frans) van Kollem

frans.vankollem@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Fractievolger GroenLinks Terneuzen
  • Bestuurslid FNV Lokaal Terneuzen
  • Lid sectorraad FNV Industrie Agrarisch