Fons Dobbelaer

 Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

 A.T.M. (Fons) Dobbelaer

 fons.dobbelaer@scheldestromen.nl

 

 

 

Nevenfuncties:

  •  Raadslid gemeente Hulst
  • Voorzitter Commissie Ruimte gemeente Hulst
  • Lid Algemeen Bestuur Dethon ZVL
  • Lid St. Jaarmarkt St. Jansteen
  • Lid Bestuur St. Warande St. Jansteen (dorpshuis)
  • Lid Commissie BEZ waterschap Scheldestromen