Fietsvonkpad

Begin 2017 hebben we samen met de Sandee Groep een innovatieve proef gedaan op fietspad Leliëndaalseweg Middelburg/Sint-Laurens. We hebben een deel van het fietspad ‘verlicht’ met ‘fietsvonkjes’. Deze innovatieve en duurzame verlichting is in het wegdek aangebracht. De vonkjes gebruiken geen elektriciteit, maar lichten op doordat ze zonlicht opslaan en terugkaatsen. Daarmee dragen ze bij aan het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

We hebben de werking van de vonkjes onderzocht en we hebben gebruikers gevraagd naar hun ervaringen. Momenteel werken we aan de analyse van het onderzoek. In mei komen we met de conclusies en aanbevelingen.

Over de proef

Waterschapsbestuurder Van Kralingen over deze proef: “In Nederland zijn de afgelopen jaren meerdere proeven gedaan met glow-in-the-dark-verlichting en –verf. Wij zijn de eerste Zeeuwse wegbeheerder die op deze manier een weg gaat verlichten. We vinden het belangrijk om innovatief te zijn. Door te vernieuwen kunnen we op een slimmere manier onze kerntaken uitvoeren, doelmatiger werken, een interessante werkgever en samenwerkingspartner zijn, betaalbaar blijven en kennis vergroten. Daarnaast willen we bijdragen aan de toekomst. We moeten van goede, vernieuwende ideeën werkelijkheid maken. Het fietsvonkpad is daar een voorbeeld van. We zijn benieuwd of we in de toekomst meer van onze wegen met deze innovatieve verlichting gaan uitrusten.”

Waterschap Scheldestromen brengt alleen verlichting aan op plaatsen waar het een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Mocht deze proef slagen, dan is deze verlichting misschien wel een goed alternatief.

Uitkomsten en conclusies

Op 15 mei 2017 brachten we de conclusies van het onderzoek naar buiten. Lees het persbericht voor de uitkomsten.